Reference

 

Ing. Pavel Čumpelík (AGC Flat Glass Czech a.s.)

Jsem velmi spokojen s průběhem výuky čínštiny a komplexním přístupem pana Romana Steigera, který mne nyní tento jazyk učí v rámci mé přípravy na pracovní zahraniční misi. Individuální přístup, doporučená literatura i další doporučené pomůcky (např. mobilní aplikace) splňují mé očekávání. Ochota k doplnění výukových materiálů a programu kurzu (v mém případě o tradiční znaky) a důležitá vysvětlení souvislostí psané formy jazyka s kulturním prostředím či historickými kořeny jsou u něho samozřejmostí. Dokázal mne v krátké době přesvědčit o tom, že se lze tento jazyk naučit a že to mohu dokázat také já.

 

Marta Chrudimská (ČEZ a.s.)

Na lekcích čínštiny s Romanem Steigerem nejvíce oceňuji jeho zaměření na správnou výslovnost včetně intonace, která je u tohoto jazyka stěžejní. Jinak výuka je vedena v přátelském duchu a také proto se na lekce vždy těším.

 

Ing. Jakub Vosátka, Ph.D. (Univerzita J. E. Purkyně)

Kurz s Romanem Steigerem je z mého pohledu dobrý hlavně v tom, že se zaměřujeme na všechny stránky čínštiny: mluvený jazyk, poslech, psaní a čtení v latince (pinyin), psaní a čtení ve znacích (hanzi). Lekce jsou pestré a inspirující, s lektorem jsme stále v kontaktu, a také proto vím, že se čínština stala nedílnou součástí mého života. Zejména rád vzpomínám na naši společnou výpravu do Čínské lidové republiky.

 

Kamila Hanová (Adler Czech a.s.)

Těch několik lekcí čínštiny těsně před mým odletem za prací do Číny mi dalo přesně to, co mi dát mělo: nejzákladnější slovní zásobu a gramatiku, základy správné čínské výslovnosti včetně intonace a úvod do světa čínských znaků ... Je mi jasné, že na mé cestě k plynné komunikaci s Číňany jsem zatím na začátku, ale alespoň vím, do čeho jdu.

 

PhDr. Jaroslav Dostál (Edost, s.r.o.)

Čínština mě učarovala svou poetičností, logikou, precizností, jednoduchou gramatikou a prastarým písmem. Pro mne je učení se čínskému jazyku zároveň hlubším pronikáním do kultury a mentality lidí největší a zároveň nejstarší žijící civilizace na světě.