Network learning


Network learning (neboli "síťové učení") je revoluční systém výuky. Jak můžeme na našem školství vidět, většina tradičních způsobů výuky je velmi zdlouhavých a málo efektivních. I když network learning není nová myšlenka, její počátky sahají do druhé poloviny minulého století, přesto je u nás zatím v podstatě neznámou. To se ale brzy změní! Tak pojďme k věci.

LEARN TO TEACH, TEACH TO LEARN

O co v network learningu jde?

V principu jde o spolupráci v učení a o maximalizaci efektivity učení tím, že teorie a praxe jdou ruku v ruce. Dále je využíváno přirozenosti fungování lidského mozku a víceúrovňového - včetně podprahového - vnímání. V roce 1977 Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King a Shlomo Angel napsali a publikovali knihu "A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction", kde se mimo jiné píše:

"... jde o způsob, jak decentralizovat proces učení a obohacovat jej prostřednictvím kontaktů s mnoha místy a lidmi po celém městě: workshopy, učení doma nebo při procházce městem, profesionálové ochotní přijmout mladé jako pomocníky, starší děti vyučující mladší děti, muzea, mládežnické skupiny, cestující, vědecké semináře, průmyslové dílny, staré lidi apod. Představte si všechny tyto situace jako páteř učebního procesu, projděte všechny tyto situace, popište je a vnímejte jako ,školní osnovy‘ města. Pak nechte studenty, děti, jejich rodiny a sousedy propojit navzájem ve vazbách, které zahrnují i jejich školné, jelikož se jedná o standardní příspěvky rozšiřující a obohacující tuto síť." (wikipedia)

Pokud se chcete naučit čínsky efektivně, pak zkuste network learning!

Prosím, kontaktujte mě se svými dotazy.

 

 

Čínská zkušenost

Číňané, jak známo, mají velký problém naučit se angličtinu (nebo i jiné evropské jazyky) zejména pro její oproti čínštině odlišnou gramatiku. Mohli byste být ale překvapeni, že pokud dnes zavítáte do okolí města Fuzhou, budete zde mít s dorozuměním se pomocí angličtiny možná nejmenší potíže z celé Číny. Anglicky zde totiž rozumí snad každý druhý člověk, kterého můžete potkat! Jak je to možné?

V roce 1958 byla v provincii Fukien založena Fuzhou University (福州大学), kde jednou z dvaceti čtyř fakult je také fakulta cizích jazyků. Přestože byla o obor z důvodu zájmu o zahraniční obchod velká poptávka, od samého počátku měli studenti právě této fakulty velmi těžké studium. Říká se, že měli mnohem radši suchopárné výklady při hodinách marxismu, než těžké biflování slovíček, frází a gramatických pouček. V sedmdesátých a osmdesátých letech se však situace radikálně změnila. Díky network learningu.

Musíme si uvědomit, že v Číně je extrémně těžké dostat se na univerzitu. Zaprvé na státních univerzitách musíte projít přísnými přijímacími zkouškami, a zadruhé na soukromých univerzitách, kde přijímačky nejsou tak dramatické, musíte platit nehorázně vysoké školné. O problematice čínských vysokých škol shlédněte zajímavý dokument níže pod článkem (a nebo ZDE).

Jeden fuzhouský student, který studoval kromě cizích jazyků také ekonomiku a management, však přišel na způsob, jak pomoci sobě se svými potížemi s angličtinou a zároveň svým třem přátelům, kteří se na univerzitu nedostali. Ve volném čase se rozhodl, že bude přátele učit angličtinu, aby se alespoň díky ní mohli lépe uchytit v obchodě. Jeho přátelé mu platili za lekce popatek, který mu pomohl s jeho vlastními studentskými výdaji, ale zároveň to nebyla zdaleka tak vysoká částka, jakou by museli platit univerzitě, na kterou neměli. Tento student tím, že učil své přátele látku, kterou probíral ve škole, si nejen přilepšil finančně, ale zároveň se překvapivě zlepšil i v samotném jazyce. Byl to geniální nápad a opravdová výhra! Tím ovšem příběh nekončí. Jeho přátelé postupně přišli na to, že pokud i oni budou probranou látku učit další přátele a zájemce o angličtinu, půjde jim studium stejně dobře, jako jejich "učiteli" a navíc se definitivně zbaví potíží se školným. A tak se během několika let naučilo velmi mnoho obyvatel Fuzhou dobrou angličtinu.

Pozoruhodný příběh, co myslíte? A teď mi řekněte, když to fungovalo v Číně s angličtinou...

Proč by to u nás nefungovalo s Čínštinou? ;-)

Chcete se učit čínsky efektivně? Chcete se při studiu uvolnit a bavit?

Chcete se při studiu také lépe poznat? Pak zkuste network learning!

Prosím, kontaktujte mě se svými dotazy.

 

 

Britský experiment

Teď si na chvilku odskočíme od studia jazyků do kuchyně. Kdo by neznal Jamieho Olivera, světového kuchaře, televizního šoumena a aktivistu? Pokud jste náhodou nezahlédli žádný z kuchařských seriálů a televizních pořadů, jako jsou Šéfkuchař bez čepice, Hrnečku vař, Jamieho Amerika nebo třeba Jamie Oliver 30 minut v kuchyni, pak prostě věřte, že tenhle chlapec se v jídle opravdu vyzná a zakládá si zejména na jednoduchých receptech a kvalitních potravinách. Jamie Oliver se proslavil krom svého kuchařského umění také bojem za zdravější stravování, což mu v roce 2003 vyneslo titul MBE (člen Řádu britského impéria). A byl to právě Jamie, kdo díky svému mediálnímu věhlasu dotlačil v roce 2011 řetězec McDonald's k tomu, aby používal do hamburgerů kvalitnější maso (viz článek ZDE)!

Kdo z vás ví, jak strašně se stravují lidé v Británii nebo USA, ocení Jamieho ideu naučit lidi opět vařit a zdravě jíst.

„Chci lidi inspirovat k tomu, aby se vrátili do kuchyně a vařili pro sebe a svou rodinu, ať už jsou dobří kuchaři anebo začátečníci. Stačí pár základních technik a receptů, a zvládnete připravit výživné jídlo s jakýmkoli rozpočtem,“ vysvětluje Oliver. Projekt se inspiruje státní sítí lokálních poradců a učitelů vaření, kteří za druhé světové války učili Brity, jak co nejlépe vyjít a vařit v podmínkách přídělového systému.

Ke svému revolučnímu projektu si Jamie vybral revoluční metodu - network learning. Jamie si řekl, že stačí, aby naučil pár lidí vařit jednoduchá a zároveň zdravá jídla a pokud i oni to naučí dalších pár lidí, za chvíli bude umět vařit celé město. Svůj plán realizoval s většími či menšími úspěchy v rodné Británii, dále v Americe a také v Austrálii (viz např. ZDE).

 

 

Zajímavý týpek, co říkáte? A teď mi řekněte, když to fungovalo s vařením...

PROČ BY TO NEFUNGOVALO S ČÍNŠTINOU? ;-)

Chcete se efektivně naučit čínsky? Chcete se při studiu uvolnit a bavit?

Chcete si při studiu také přivydělat? Pak zkuste network learning!

Prosím, kontaktujte mě se svými dotazy.

 

Klasické kurzy vs. network learning

Potíže s klasickými kurzy čínštiny jsou především v tom, že jsou časově i finančně náročné. Například pokud nebydlíte zrovna v Praze nebo v Olomouci (kde se nachází Konfuciova akademie), budete mít docela potíž najít si dobrého lektora čínštiny. Dojíždění se vám celkem prodraží, nehledě na to, že samotná lekce čínštiny stojí kolem pěti set korun. Samozřejmě vás napadne, že existuje možnost kurzů po Skypu, ale ani tady nejsou lekce o moc levnější a navíc vám bude zoufale chybět přímý kontakt s lektorem, který je tak neocenitelný při výuce artikulace čínských hlásek a při výuce psaní čínských znaků.

Kromě toho, že většina klasických kurzů je dražší a časově náročnější, dalším faktem je, že málokterý lektor je ochoten a schopen se přizpůsobit vašim potřebám. Všechny tyto zásadní potíže řeší network learning. A kromě toho přináší výhody spojené s efektivními způsoby výuky.

 

Výhody network learningu

Byli jste někdy účastníky jazykového kurzu? Měli jste někdy pocit, že váš lektor vás sice na jednu stranu učí danou látku, ale na druhou stranu nemá žádný zájem na tom, abyste se jazyk skutečně dobře naučili? Je to tím, že lektor je placen za odučené hodiny, ne za vaše úspěchy. Naopak, někteří lektoři budou dokonce radši, pokud se nic nenaučíte, protože mají naději, že si u nich kurz zopakujete. V network learningu je to všechno jinak. Network learning podporuje každého účastníka v síti, aby se zlepšoval. Když se zlepší student, zlepší se i učitel. Je to zákonité. Navíc network learning souhlasí mnohem více s didaktickými principy než běžné způsoby výuky, kde se i dnes, ještě v 21. století, stále ignorují základní zásady, jako jsou přiměřenost, zábavnost, trvalost, názornost, aktivnost, systematičnost, nebo že žák má být současně učitelem (viz zásady didaktiky podle J. A. Komenského na wikipedii).

 

Chcete se efektivně naučit čínsky? Chcete se učit správně a zábavně?

Chcete si při studiu také přivydělat? Pak zkuste network learning!

Prosím, kontaktujte mě se svými dotazy.