Významy starých čínských znaků

Významy starých čínských znaků

Nejstarší čínské znaky, tzv. piktogramy, jsou odvozené od jednoduchých obrázků konkrétních věcí. Dodnes tak můžeme vidět např. znak pro dřevo 木 připomínající svým tvarem strom, nebo znak pro osobu 人 připomínající svým tvarem rozkročenou postavu apod. Odhadujeme, že tyto znaky jsou staré více než pět tisíciletí.

Jak šel čas a lidé potřebovali zapisovat stále abstraktnější pojmy, i znaky byly čím dál složitější. Je velice zajímavé, když se vám podaří symboliku takových složitých znaků, tzv. ideogramů, rozklíčovat. U některých je to snazší, u jiných téměř nemožné. Pěkný příklad je slovo odpočívat 休, které se zapisuje tak, že zkombinujeme znak pro osobu 人 se znakem pro strom 木. Člověk si odpočine nejlépe ve stínu stromu. Jiným příkladem by mohl být znak důvěra 信, kde je znak pro osobu 人 zkombinován se znakem pro slova 言. Důvěryhodný je člověk, který si stojí za svým slovem.

Složitější ideogramy v sobě však spojují tři i čtyři znaky, které ne vždy na první pohled rozpoznáme. Podívejme se spolu např. na známý znak láska z naší ilustrace výše. Ten si velmi oblíbili nejen Číňané, ale i designéři a tatéři z celého světa. Mnoho přívěsků na krk a samolepek na auto se honosí tvarem tohoto krásného znaku. Málokdo si však uvědomuje, co tento ideogram vlastně představuje, jinými slovy co Číňané pod pojmem láska vlastně chápou.

Tradiční znak pro lásku se skládá ze tří částí, které se většinou vykládají jako rodina 家, srdce 心 a přítel 友, což je ovšem dost nepřesné (viz přiložený výklad znaku v pdf). Navíc dnes se již v rámci ČLR tradiční znak nepoužívá, setkáte se spíše s jeho zjednodušenou formou 爱. A tak jak se mění kultura a smýšlení lidí, mění se i některé znaky.

Význam znaku LÁSKA.pdf (476380)