Učíme se psát znaky

Učíme se psát znaky

Čínský znak se skládá z několika základních tahů: vodorovného, svislého, šikmého, zalomeného („háku“) a tečky. Na tvaru a tloušťce samotné čáry tolik nezáleží (lidé se často ptají, jestli je možné psát znaky propiskou - je to podobný problém jako u typografie latinky: „tahy“ písma bezpatkového se svým tvarem sice liší od patkového, ale jednotlivá písmena jsou stále tatáž).
Tyto základní tahy se vyskytují v různých modifikacích, mohou být kratší nebo delší, náklon může být strmější nebo pozvolnější, hák může být vícekrát lomený apod.

Pro psaní znaků je důležité i to, že jednotlivé tahy se píší vždy stejným směrem: například vodorovný tah se píše vždy zleva doprava, svislý ze shora dolů apod.

Pořadí tahů, jak se píší jeden za druhým, se řídí ustálenými zvyklostmi: při psaní znaku se například (pomyslně) postupuje zleva doprava a seshora dolů. Pokud se tahy kříží, píše se nejdříve vodorovný, a pak svislý.

V případě symetricky postavených znaků (například svislý tah a vlevo i vpravo od něj podobné tahy) se nejdříve napíše tah svislý, pak levá část a nakonec část pravá.

Jsou samozřejmě i situace, ačkoliv se nevyskytují příliš často, kdy na základě těchto jednoduchých pravidel nelze na první pohled jednoznačně rozhodnout. V takovém případě nastupuje buď tradice, zosobněná většinou učitelem, který žákům řekne, v jakém pořadí tahů se dle jeho názoru tento znak píše, a nebo intuice, osobní zvyklost či cit, získané na základě delší praxe psaní znaků. Pro srozumitelnost znaků nehrají takové drobné odchylky roli.

Další zajímavou vlastností, která přispívá k estetické působivosti čínského textu, ať je vysázen v tradičních sloupcích nebo v moderních řádcích je to, že bez ohledu na složitost znaku a počet tahů, jako celek zaujímá v textu jeden znak vždy přibližně stejně velkou plochu čtvercového tvaru.

Mezery mezi jednotlivými znaky jsou vždy stejné, bez ohledu na to, jestli jsou znaky celá slova, nebo jenom jeho části.

 

Jako pomůcku k nácviku správného psaní znaků si stáhněte a vytiskněte mřížku:

mřížka_znaky_malá.pdf (260826)

mřížka_znaky_velká.pdf (96727)