1. úroveň


V prvních pěti lekcích se spolu s našimi přáteli seznámíme s prvními čínskými "slovíčky" a větami.

Naučíme se pozdravy a zdvořilostní fráze, budeme se navzájem seznamovat a ptát se: "kam jdete?".

 

1. lekce - Pozdravy

2. lekce - Jak se máte

3. lekce - Zaneprázdnění

4. lekce - Seznámení

5. lekce - Představení

Procvičování