Čínský rok Dřevěné Ovce

19.02.2015 00:01

Nyní končí rok Dřevěného Koně, který provází aktivní či jangová energie, je dynamický a expanzivní. Nadcházející rok Ovce (yangh) bude opět v elementu dřeva, což je obecně znamení růstu a naděje. Ovce pak je kvality více jinové, symbolizuje harmonii a pohodu. Rok Dřevěné Ovce začíná 19. února 2015 a bude trvat do 7. února 2016.

Rok Ovce by se měl nést ve znamení mírumilovnosti a klidu. Není třeba tvrdě a namáhavě pracovat, spíše nechat věci plynout v bezpečném sepětí s časem. Na druhou stranu jistá tvrdohlavost Ovce (Berana) zaručuje, že konflikty dříve vzniklé se pravděpodobně neskončí. Ovce totiž symbolizuje i jakousi zatvrzelost a neochotu ke kompromisům.

Prvek dřeva působí takovým způsobem, že zaručuje v roce Ovce úspěchy lidem pracujícím v oblastech věd a uměleckých směrů. V tomto roce mohou vzniknout úžasná umělecká díla a objevit se skvělé a významné vědecké objevy, vedoucí k pokroku celého lidstva, a to zejména v chemii a lékařství. Dřevo je symbolem růstu, vytrvalosti, síly a rozvoje. Symbol stromu symbolizuje zakořeněnost, ctění tradic a úctu k hodnotám.

S příchodem roku Ovce dojde k mnohým pozitivním změnám. Z Ovce vyzařuje vždy spokojenost a pohoda. Bez ohledu na možná nebezpečí je Ovce ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý čínský rok, který je v jejím znamení. Nastávající doba slibuje mnohá překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Dřevěná Ovce přinese mnoho inovativních nápadů v podnikání a pro ty, kteří se touží posunout kupředu, bude tento rok ideálním pomyslným můstkem k pohybu vpřed a k vítězství. Ti, kteří budou schopni v tomto roce pracovat tvrdě, dostanou velkou možnost se rozvíjet a šplhat nahoru po kariérním žebříčku a změnit svůj život výrazně k lepšímu. Rok Ovce je skvělým obdobím pro výtvarníky, literární tvůrce a skladatele, mnozí z nich budou mít možnost získat v následujícím roce věhlas a uznání.

V roce Ovce bude pozornost hodně zaměřena i na mezilidské vztahy. Je to rok plný nadějí i nových možností.

Co nás čeká v roce 2015?

Tento rok je vhodný k seznamování a navazování nových vztahů, i na románky bude tento rok pravděpodobně hojný. Bezstarostnost Ovce může vést k tomu, že v tomto roce budou lidé nakloněni tomu více si užívat a utrácet peníze. Rok Ovce nepřeje hazardu a risku, velké akce a nákupy lépe přesunout až na konec tohoto nadcházejícího roku.

Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Dřevěné Ovce poplyne v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, nervových poruch, depresivních stavů a všem s nimi spojených nemocí. Co se týká zdraví, měl by být rok Ovce spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet a tak je možné, že se jim zlepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití alkoholických nápojů. Buďte však opatrní při práci s ohněm, ve střehu se také mějte při řízení motorových vozidel.

Svátky jara (春节 chun jieh), jak se také novoročním svátkům říká, patří v Číně k nejvýznamnějším dnům a srovnatelné jsou s našimi Vánocemi. Tradičně se slaví v rodinném kruhu a začínají druhým novoluním po zimním slunovratu. Příbuzní se u svátečně prostřených stolů ale scházejí už v předvečer Nového roku, většinou v domě nejstaršího člena rodiny.

Nástup nového roku

Oslavy nového roku (过年 guoy nianh) jsou doprovázeny několikadenní záplavou petard a ohňostrojů, které mají zahnat zlé duchy. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře (红包 hongh bao). Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok.

K vrcholům oslav patří atraktivní dračí tanec (龙舞 longh wuu) a lví tanec (狮舞 shi wuu), při nichž obří stylizované masky zvířat za doprovodu ohlušujících bubnů roznáší po městě štěstí a zdraví.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje dvanáctiletý cyklus zvěrokruhu, každé zvíře vládne jeden rok. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy kov (jin), voda (shuui), dřevo (muy), oheň (huuo), země (tuu), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá aktivní a pasivní princip jin ( yin) a jang ( yangh).

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii údajně spadá do období vlády legendárního Žlutého císaře (黄帝 Huangh diy) ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.

Podle jiné legendy stál u zrodu kalendáře Buddha (Fuh), který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen dvanáct a Buddha jim za odměnu přisoudil vládu v pořadí, v jakém přišli. Šlo o myš (shuu), buvola (niuh), tygra (huu), zajíce (tuy), draka (longh), hada (sheh), koně (maa), ovci (yangh), opici (houh), kohouta (ji), psa (goou) a vepře (shii).

zdroj: spektrumzdravi.cz

—————

Zpět