Čínský rok Ohnivého Kohouta

27.01.2017 00:01

Nyní končí rok Ohnivé Opice, který provází energie jang, je dynamický a plný změn. Nadcházející rok Kohouta (鸡 ji) bude také v elementu ohně, což je obecně znamení síly a vitality. Kohout sám je kvality spíše jin, symbolizuje sebekontrolu. Rok Ohnivého Kohouta začíná 28. ledna 2017 a bude trvat do 15. února 2018.

Podle astrologů by měl rok ohnivého kohouta být ve znamení spravedlnosti, odvahy, píle a kreativity. Není příliš vhodný ke změnám a riskantním projektům, lidé by se měli spíše zaměřit na dokončení nebo rozvinutí projektů započatých v předchozím roce ohnivé opice. Kohout přeje také navázání vážného vztahu nebo založení rodiny, případně utužení rodinných vztahů, je to čas, kdy bychom měli strávit více času sami a být v harmonii s přáteli a rodinou.

Vztahy mezi lidmi budou ve znamení velké upřímnosti. Budeme více projevovat naší vášeň, zejména pokud jde o práci, kde nebudeme váhat s vyhrnutím rukávů za účelem dosažení svých cílů. "Vždy budou vyšší, nové a nové", to je motto kohouta a bude inspirovat každého z nás. Statečnější než obvykle, neporazí nás obtíže, ani protivenství. Nicméně, budeme muset udržet našeho ducha flexibilního, protože pod vlivem tohoto krále dvora, který je podle číňanů velmi konzervativní, riskujeme, že budeme neflexibilní a odmítaví měnit nápady pro životní strategie, i přesto, že mohou být nepřiměřené.

Co nás čeká v roce 2017?

V roce Ohnivého Kohouta bude nejdůležitější pro úspěch maximální tvrdá práce a dodržování daných slibů. Rok Kohouta bude obdobím, kdy vítězí diplomacie namísto hádek a šarvátek. Ve vztazích bude v roce ohnivého Kohouta hlavní charakteristikou rovnost a nezávislost. Kohouti jsou hrdí a neústupní, jdou si svojí vytyčenou cestou a mnohdy jsou schopni jít daleko nad rámec toho, co je od nich požadováno.

Rok 2017 bude plodný a úrodný, můžete se těšit na nové přírůstky do rodiny nebo založení vztahu a rodiny. Kohout přeje romantice a rodinné zájmy jsou pro něj vždy na prvním místě. Kohout je dobrý správce dvora a svědomitý ochránce, ale někdy mohou vyplývat různé potíže z jeho autoritativnosti a arogance.

Svátky jara (春节 chun jieh), jak se také novoročním svátkům říká, patří v Číně k nejvýznamnějším dnům a srovnatelné jsou s našimi Vánocemi. Tradičně se slaví v rodinném kruhu a začínají druhým novoluním po zimním slunovratu. Příbuzní se u svátečně prostřených stolů ale scházejí už v předvečer Nového roku, většinou v domě nejstaršího člena rodiny.

Nástup nového roku

Oslavy nového roku (过年 guoy nianh) jsou doprovázeny několikadenní záplavou petard a ohňostrojů, které mají zahnat zlé duchy. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře (红包 hongh bao). Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok.

K vrcholům oslav patří atraktivní dračí tanec (龙舞 longh wuu) a lví tanec (狮舞 shi wuu), při nichž obří stylizované masky zvířat za doprovodu ohlušujících bubnů roznáší po městě štěstí a zdraví.

Šedesátiletý kalendář je v asijských zemích používán společně s gregoriánským kalendářem. Během šedesáti let se pětkrát opakuje dvanáctiletý cyklus zvěrokruhu, každé zvíře vládne jeden rok. Tento dvanáctiletý cyklus se dále kombinuje s pětiletým cyklem, kdy se střídají elementy kov (jin), voda (shuui), dřevo (muy), oheň (huuo), země (tuu), a s dvouletým cyklem, kdy se střídá aktivní a pasivní princip jin ( yin) a jang ( yangh).

Vznik nejstaršího kalendáře v lidské historii údajně spadá do období vlády legendárního Žlutého císaře (黄帝 Huangh diy) ve třetím tisíciletí před naším letopočtem.

Podle jiné legendy stál u zrodu kalendáře Buddha (Fuh), který svolal všechny živočichy, aby se s ním přišli rozloučit, než opustí Zemi. Dostavilo se jich jen dvanáct a Buddha jim za odměnu přisoudil vládu v pořadí, v jakém přišli. Šlo o myš (shuu), buvola (niuh), tygra (huu), zajíce (tuy), draka (longh), hada (sheh), koně (maa), ovci (yangh), opici (houh), kohouta (ji), psa (goou) a vepře (shii).

 

—————

Zpět