Mezinárodní zkouška z čínštiny HSK

 

Čínština, thajština či japonština? Exotické jazyky se dostávají do povědomí nejen mladých lidí. Učí se v jazykových školách, na univerzitě, potkáte však i samouky. Zejména pokročilejší studenti po určité době studia chtějí stvrdit svoji znalost složením mezinárodní jazykové zkoušky.

Hanyu Shuiping Kaoshi (汉语水平考试) je mezinárodně uznávanou zkouškou pro všechny nerodilé mluvčí standardní čínštiny, často také označovanou pouze pomocí zkratky HSK. Zkoušky se mohou zúčastnit cizinci nebo Číňané, bez trvalého pobytu na území ČLR. Certifikát, získaný po úspěšném složení zkoušky, je platný navždy. Tuto zkoušku oficiálně uznává ministerstvo školství Čínské lidové republiky.

Zkušební testy navrhlo a sestavilo centrum HSK při Pekingské univerzitě. Zkoušku lze skládat třikrát ročně přímo v Číně, a nebo na některé ze vzdělávacích institucí mimo ni. Svá zkušební pracoviště má i Česká republika.

Od listopadu 2009 je součástí HSK nejen psaná, ale také ústní část. Psaná část se dělí na šest úrovní pokročilosti, ústní pouze na tři, a to na začátečnickou, středně pokročilou a pokročilou. Student si před zkouškou zvolí jeden ze šesti stupňů úrovně zkoušky. Do termínu registrace je nutné uhradit také poplatek za zkoušku. Testy se následně vyhodnocují centrálně v Pekingu, odkud se výsledek a certifikát zasílá zpět testovacím centrům. Celá procedura trvá přibližně dva měsíce po absolvování testu.

 

Úrovně písemné části HSK

 

 • 1. úroveň - 150 slov
 • (student rozumí jednoduchým textům a nahrávkám)
 • 2. úroveň - 300 slov
 • (student zvládá čínštinu v jednoduchých každodenních situacích)
 • 3. úroveň - 600 slov
 • (student rozumí a ovládá slovní zásobu témat práce, volný čas atd.)
 • 4. úroveň - 1200 slov
 • (student konverzuje na nejběžnější témata, hovor s rodilým Číňanem mu nečiní obtíže)
 • 5. úroveň - 2500 slov
 • (student je schopen číst články a noviny v čínštině, sledovat čínský film nebo pronést řeč v čínštině)
 • 6. úroveň - více než 5000 slov
 • (student rozumí všemu, co slyší, vyjadřuje se plynule a správně, čte bez obtíží nejrůznější čínské texty)

 

Úrovně ústní zkoušky:

 
1. výchozí stupeň:
Zkouška trvá zhruba 135 minut a skládá se ze 150 otázek, rozdělených takto:
- 50 otázek ověřujících schopnost rozumět slyšenému textu (35 minut)
- 40 otázek z gramatiky (40 minut)
- 60 otázek ověřujících schopnost rozumět psanému textu (60 minut)


2. základní a střední stupeň:
Zkouška trvá zhruba 145 minut a skládá se ze 170 otázek, rozdělených takto:
- 50 otázek ověřujících schopnost rozumět slyšenému textu (35 minut)
- 30 otázek z gramatiky (20 minut)
- 50 otázek ověřujících schopnost rozumět psanému textu (60 minut)
- 40 otázek tvoří text k doplnění (30 minut)


3. vyšší stupeň:
Zkouška má dvě části:
První trvá zhruba 105 minut a skládá se ze 120 otázek rozdělených takto:
- 40 otázek ověřujících schopnost rozumět slyšenému textu (25 minut)
- 40 otázek ověřujících schopnost rozumět psanému textu (40 minut)
- 40 otázek ověřujících schopnost obecně se vyjadřovat (40 minut)
Druhá část trvá zhruba 155 minut a skládá se z:
- Písemné práce (400 až 600 znaků, 30 minut)
- Ústní prezentace (10 minut, tato část zkoušky se nahrává)

 

Proč skládat zkoušku?

S rozvojem jazykových znalostí se objevila nutnost doložit úroveň svých znalostí. Běžně se skládají zkoušky z angličtiny, francouzštiny a němčiny a od roku 1992 také z čínštiny. Křídový papír certifikátu se sice určitě pěkně vyjímá na stěně, důležitější je však jeho obsah, o který se zajímají univerzity i zaměstnavatelé.

 

 

Náklady

V Číně ¥200 RMB - HSK Basic (včetně registračního poplatku ¥70 RMB); ¥250 RMB - HSK Elementary-Intermediate (včetně registračního poplatku ¥70 RMB) a ¥400 RMB - HSK Advanced (včetně registračního poplatku ¥70 RMB). Studenti, kteří zkoušku skládají v některém ze zahraničních center, by se o přesné ceně měli informovat přímo v centru.

 

Odkaz na stránky HSK:

https://www.china.org.cn/english/features/hsk/105146.htm